תקנון רכישה

בייבי סתיו - חנות למוצרי תינוקות נתניה

תקנון

מבוא:

 1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט ב0ישראל במכירות רגילות.
 2. רשאים להשתתף ברכישה בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 3. תנאי מוקדם לתוקף לרכישה של משתתף בקנייה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.
 5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
 6. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 7. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות ו/או מי מטעמה , לרבות עובדי החברה וספקי החברה להשתתף ברכישה במישרין או בעקיפין.

 המכירות - חלק כללי

 1. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .
 2. בעלי החנויות , בתי העסק ומפעיליהם ( להלן: "הספקים" ) מציעים בחנות מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות. המוצרים המוצעים במכרז
 3. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מוצר" , דף המוצר כולל את שם החנות או הספק , שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהספק , ואת מחיר המכירה ( להלן: דף המוצר)
 4. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.

 

שיטות המכירה בחנות

רגילה
במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

 1. החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
 2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות , כפי שיפורסם.
 3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

 

אופן ההשתתפות במכירות

 1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד'.
 2.  הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה" . לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
 3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי
 4. לאחר אישור העיסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי העיסקה בקישור "כרטיס לקוח" בחנות, תוך 24 שעות.
 5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.
 6.  הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 8. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע"י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת .
 9. 9. בעלי החנויות ובתי העסק ומפעיליהם (להלן: " הספקים") יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות , מחירו, תעודת אחריות , זמן אספקה וכד' .
 10. 10. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.

 

ביטול הצעות

 1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
 2.  ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר,ניתן להחזיר אך ורק מוצרים סגורים ובאירזתם המקורית ואשר לא נעשה בהם שימוש, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .
 3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% או 100 ש"ח הנמוך מבינהם.
 4. מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר .
 6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבות, נעשה בהם שימוש , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .
 7. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:                  7.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .  7.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .7.3 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין . 7.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
 8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
 9.  אזל המוצר / הצבע הרצוי מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך . הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
 10.  החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

 
 

אספקת המוצרים

 1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צויין מפורשות אחרת.
 2.  החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי . החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: 2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב יחרום ונזקי טבע.2.2 שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
 3. אזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
 4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג. 4.1 זמני הספקת כל המוצרים מלבד מיטות, שידות וחדרי תינוקות הם עד 14 ימי עסקים מרגע אישור חברת האשראי.4.2 זמני הספקת מיטות, שידות וחדרי תינוקות עד 30 ימי עסקים מרגע אישור חברת האשראי. 4.3 ניתן לאסוף עצמאית בנתניה בתיאום טלפוני.
 5. באחריות  לבדוק כי כל הסחורה התקבלה תוך 48 שעות / 2 ימי עסקים ממועד קבלתה על ידי חברת השליחויות או באיסוף עצמי, טענות לחוסרים במועד מאוחר מזה יהיו בעלות הלקוח.

כרטיס מתנה (GiftCard)

 1. בייבי סתיו מאפשרת רכישת כרטיס מתנה בכל סכום כספי המאפשר רכישה דרך אתר האינטרנט של בייבי סתיו בכתובת www.babystav.co.il או בחנות הממוקמת בנתניה בלבד
 2. במידה ומחיר המוצר הנרכש באמצעות כרטיס המתנה גבוה משווי הכרטיס תנתן אפשרות את האפרש באמצעות כרטיס אשראי בלבד
 3. במידה וסכום המוצר או המוצרים המצטבר יהיה נמוך משווי הכרטיס לא יקבל הלקוח עליו אחזר כספי אך יוכל לשמש אותו לרכישות הבאות
 4. תוקפו של הכרטיס הוא לשנה אחת מיום רכישתו
 5. הכרטיס יתקבל באמצעות המייל עד יום עסקים אחד (1) מרגע קבלת האישור מחברת האשראי
 6. בכרטיס המתנה לא ניתן לרכוש מוצרי ריהוט (מיטות, לולים, עריסות, כורסאות, שידות וכל מוצר הנחשב ריהוט).
 7.  באחריות הלקוח לשמור את קוד הכרטיס המונפק.
 8. לא יינתן החזר כספי או פיצוי או כל תמורה בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של שובר המתנה.
 9. לא תנתן הנחה נוספת בקנייה בכרטיס מתנה.

 

דמי משלוח

 1.  דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
 2.  במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון
 3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .
 4.  מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .
 5. משלוחים לאילת, ישובים מרוחקים וישובים כפריים כרוכים בתוספת תשלום  וזאת תתבצע רק לאחר אישור הלקוח.
 6. מחיר דמי המשלוח בחבילה הינו פר חבילה, על כל חבילה נוספת יחוייב הלקוח משלוח נוסף (לא כולל מיטות ושידות).
 7. המשלוח על שידות הינו באזור המרכז בלבד.

מדיניות קניה והחזרה

 1. ניתן לשלם באמצעי התשלום הבאים: כרטיס אשראי ומזומן.
 2. החלפות והחזרות ניתן לבצע בתוך 14 יום מיום הרכישה כאשר המוצר ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימש / לא הורכב, עם הצגת הוכחת רכישה.
 3. החזר כספי (בניכוי 5% מערך הקנייה, אך לא יותר מ 100 שקלים) ינתן למוצרים הבאים (ובלבד שמחירים מעל 50 שקלים) : מוצרי חשמל, מוצרי ריהוט שטרם הורכבו בבית הצרכן ומוצרים אחרים הנמכרים באריזת היצרן (ובלבד שהאריזה לא נפתחה).
 4. החזר כספי בעד פריט ביגוד (בניכוי 5% מערך הקנייה, אך לא יותר מ 100 שקלים) שמחירם מעל 50 שקלים יינתן בתוך שני ימי עסקים מיום הרכישה ובתנאי שהתווית לא הוסרה ולא נעשה בהם שימוש.
 5. החלפה והחזרה של פרטי ביגוד, כנגד קבלת זיכוי, ניתן לבצע בתוך 14 יום ממועד הרכישה.
 6. החזר כספי יבוצע בתוך 7 ימים בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות.
 7. כנגד החזרת יתר המוצרים, עליהם לא חל החזר כספי על פי התקנותן, יינתן שובר זיכוי בלבד.
 8. לא תתאפשר החלפה או החזרה של מוצרי הלבשה תחתונה, לרבות בגד ים  ושל מוצרי טואלטיקה הנמכרים ללא אריזה.
 9. לא יינתן החזר כספי עבור דמי משלוח, במידה וצויין דמוי משלוח ללא עלות במוצר השווי יהיה לריהוט כ 89 שקלים ולשאר המוצרים כ - 45 שקלים.
 10. החזרת המוצר ושליחתו חזרה הינה באחריות הלקוח בלבד.
 11. את המוצרים יש לשלוח לבייבי סתיו, מדרחוב קראוזה 1 נתניה. בצירוף מספר ההזמנה ופרטי התקשרות עמכם.

שירות לקוחות

 1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים .
 2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל בייבי סתיו טלפון-09-8347524 | מייל:[email protected]| נא לציין מס' טלפון בעת משלוח המייל.
 3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 

אבטחת מידע פרטיות בחנות

 1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע . העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

 

כללי
 
זמינות ומלאי
 
אנו עושים כמיטב יכולתינו להשיג 100% זמינות של רשימת מוצרינו במלאי,אולם מתוקף הדינמיות הרבה במכירות במהלך השבוע,יתכן מצב בו פריטים מסוימים יהיו זמנית חסרים במלאי.במקרה זה נוכל להמליץ על מוצר אחר בעל מאפיינים דומים ככל האפשר בנוסף לאפשרות ההמתנה עד להגעת משלוח חדש של המוצר. בכל מקרה מומלץ לברר טלפונית הימצאות המוצר/ים במלאי לפני הזמנה ולפני הגעה לחנות.לא תינתן הנחה בגלל חוסר זמינות או עיכוב הגעת משלוח לחנות.

 1. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
 2. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית . יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .
 3. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המככירה הפומבית , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 4. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
 5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .
 6. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .
 7. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
 8. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
 9. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

 

אמינות ויושר

 1.  החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.
 2.  קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות.
 3.  בייבי סתיו ערבה לכספי הלקוחות בדבר הספקת המוצר כפי שהוזמן באמצעות האתר.
 4. אמת בפרטי המוצר, באתר יופיע המוצר עם כל המידע הרלוונטי אודותיו.

 

דף תוכן טיפים והמלצות

 1. התוכן הרשום, רשום  לרב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד,אך התוכן מיועד לגברים ונשים כאחד
 2. אין לייחס לטיפים ולהמלצות בדפי התוכן דבר מלבד המלצתנו
 3. בייבי סתיו אחראית לפרסום הטיפים אך איננה אחראית לתוכן
 4. התגובות למוצרים מבוצעים ע"י הגולשים ואין לייחס אליהם דבר מלבד תגובות הגולשים
 5. במידה וראיתם טיפ למוצר שלדעתכם איננו מתאים או תגובה שאיננה נאותה יש לעדכן אותנו במיידית ואנו נעשה את מירב המאמצים להסירה במהירות המירבית

 

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט
הייחודית לכל עניין ומחלוקת,
נתונה לבתי המשפט המוסמכים

 


תודה שבחרתם בייבי סתיו - Babystav